Skip to content

Mòd Phàislig 2023

Friday 13th – Saturday 21st October 2023

Bùth

Tha ro-reic Mòd Phàislig 2023 a-nis dùinte.

Bidh cothrom ann fhathast batharan a cheannach bho bùth a’ Mhòid ann an Talla Lesser sa Methodist Church, 2 Gauze Street, Pàislig PA1 1EP, bho Dhihaoine 13 Dàmhair gus Disathairne 21 Dàmhair.

Gheibhear batharan a chaidh a cheannach sa ro-reic a thogail tron fhèis bho bhùth a’ Mhòid anns an Methodist Church.